WAY SAMA ANG GUGMA SA DIOS


Verse 1:

Way sama ang gugma
Sa Dios alang kanimo
Kinabuhi giula
Aron ka maluwas


Verse 2:

Kalapasan, kadautan
Sa tawo gipapas
Pasaylo ug gugma
Ihatag sa Dios


Chorus:

Duol Kaniya
Kay mamati Siya
Ug salig sa Iyang gugma
Kinabuhi tan-awa
Ang Dios pamatia
Kanunay maghari Siya


Verse 2:

Kalapasan, kadautan
Sa tawo gipapas
Pasaylo ug gugma
Ihatag sa Dios


Chorus:

Duol Kaniya
Kay mamati Siya
Ug salig sa Iyang gugma
Kinabuhi tan-awa
Ang Dios pamatia
Kanunay maghari Siya


Tag:

Hinaot Ginoo
Imong pamati-on