WALA NANG IBA

Artist: FaithMusic Manila

Verse 1:

Hesus Ikaw ang nagbigay
Ng buhay at pag-ibig sa akin
Mula ngayon at kailanman
Pupurihin sasambahin Kita


Chorus:

Wala nang iba
Sa puso ko't isipan
Kundi Ikaw lamang
Hesus ang kailangan
Hindi ba't Sa'yo
Ko lang matatagpuan
Kaligtasan at buhay na
Walang hanggan


Verse 2:

Ikaw lamang ang kailangan
Hindi Mo 'ko iiwan magpakailanman
Ang buhay may kahulugan
Sa piling Mo may kapayapaan


Chorus:

Wala nang iba
Sa puso ko't isipan
Kundi Ikaw lamang
Hesus ang kailangan
Hindi ba't Sa'yo
Ko lang matatagpuan
Kaligtasan at buhay na
Walang hanggan


Verse 2:

Ikaw lamang ang kailangan
Hindi Mo 'ko iiwan magpakailanman
Ang buhay may kahulugan
Sa piling Mo may kapayapaan


Chorus: - (4X)

Wala nang iba
Sa puso ko't isipan
Kundi Ikaw lamang
Hesus ang kailangan
Hindi ba't Sa'yo
Ko lang matatagpuan
Kaligtasan at buhay na
Walang hanggan


Tag:

Kaligtasan at buhay na
Walang hanggan
Kaligtasan at buhay na
Walang hanggan