TUMAWAG KA


Verse 1:

Minsan ay dumarating
Ang mga pagsubok sa buhay Mo
Na para bang nag-aalinlangan
Ka sa Panginoon
Nag-iisip ka kung ano ang iyong gawin
Ngunit nanatili pa rin sa buhay mo


Pre-Chorus:

Wag mawalan ng pag-asa kaibigan
Ang mga pagsubok sa 'yo'y dumaraan lamang
Asahan mong may handang tutulong sa'yo
Na dili't tibay si HesuKristo


Chorus:

Sabi ng Panginoon
Tumawag ka
At Ako'y sasagot sa'yo
At Ako'y magpapakita
Ng mga bagay na di mo pa nakita
Ohh-ohhh, wohh wohh hohh
Walang imposible sa Panginoon


Verse 2:

Bakit minsan kay dali
Nating lumimot sa Panginoon
Sa oras na tayo'y sagana
Kapag dumarating na ang mga
Kagipitan sa buhay mo
Saka ka palang tatawag sa Kanya


Pre-Chorus:

Wag mawalan ng pag-asa kaibigan
Ang mga pagsubok sa 'yo'y dumaraan lamang
Asahan mong may handang tutulong sa'yo
Na dili't tibay si HesuKristo


Chorus:

Sabi ng Panginoon
Tumawag ka
At Ako'y sasagot sa'yo
At Ako'y magpapakita
Ng mga bagay na di mo pa nakita
Ohh-ohhh, wohh wohh hohh
Walang imposible sa Panginoon


Chorus: - (2X)

Sabi ng Panginoon
Tumawag ka
At Ako'y sasagot sa'yo
At Ako'y magpapakita
Ng mga bagay na di mo pa nakita
Ohh-ohhh, wohh wohh hohh
Walang imposible sa Panginoon


Tag:

Walang imposible sa Panginoon
Walang imposible sa Panginoon