SIMBAHON KA

By: Fresh Start Band

Verse 1:

Gimugna Mo ang kalibutan
Tag-iya Ka niining tanan
Walay makalabaw Kanimo
Among Dios nga gamhanan


Verse 2:

Dili namo ibaylo Imong presensya
Mao kini among kalipay
Kanimo Dios ang himaya
Simbahon Ka sa walay katapusan


Pre-Chorus:

Salamat Ginoo
Sa Imong grasya
Salamat Ginoo
Sa paghigugma Nimo kanamo


Chorus:

Daygon ang Imong ngalan
Takus kang pasalamatan
Simbahon Ka
Simbahon Ka


Verse 1:

Gimugna Mo ang kalibutan
Tag-iya Ka niining tanan
Walay makalabaw Kanimo
Among Dios nga gamhanan


Verse 2:

Dili namo ibaylo Imong presensya
Mao kini among kalipay
Kanimo Dios ang himaya
Simbahon Ka sa walay katapusan


Pre-Chorus:

Salamat Ginoo
Sa Imong grasya
Salamat Ginoo
Sa paghigugma Nimo kanamo


Chorus: - (2X)

Daygon ang Imong ngalan
Takus kang pasalamatan
Simbahon Ka
Simbahon Ka


Pre-Chorus:

Salamat Ginoo
Sa Imong grasya
Salamat Ginoo
Sa paghigugma Nimo kanamo


Chorus: - (2X)

Daygon ang Imong ngalan
Takus kang pasalamatan
Simbahon Ka
Simbahon Ka


Tag:

Simbahon Ka
Simbahon Ka