SA MATAG ADLAW (Kay Ikaw Man)

Artist: Jerome Suson

Verse:

Sa matag adlaw
Gusto ko nga kauban Ka
Sa matag lakaw
Sa tanang buhaton ko
Gusto ko nga kauban Ka


Chorus 1:

Kay ikaw man
Kanunay gitinguha
Ning akong dughan
Kay ikaw man
Ang hangin nga giginhawa
Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan
Kay Ikaw man


Verse:

Sa matag adlaw
Gusto ko nga kauban Ka
Sa matag lakaw
Sa tanang buhaton ko
Gusto ko nga kauban Ka


Chorus 2: - (3X)

Kay ikaw man
Kanunay gitinguha
Ning akong dughan
Kay ikaw man
Ang hangin nga giginhawa
Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan


Tag:

Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan
Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan
Kay Ikaw man


Chorus 2:

Kay ikaw man
Kanunay gitinguha
Ning akong dughan
Kay ikaw man
Ang hangin nga giginhawa
Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan


Tag:

Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan
Ikaw ang akong kusog
Ikaw ang akong gugma
Ikaw ang tanan
Kay Ikaw man