PINANGGA

Artist: Praise Team

Chorus:

Hinunoa igsoon ko
Pinangga ka sa Ginoo
Hinunoa sa makadaghan
Pagbalik Niya abli na ang ganghaan
Ug kay gimahal ka niya
Busa balik na
Ay na pag langaylangay pa


Verse 1:

Si Hesus sa makadaghan
Wala ka Niya gibiyaan
Bisan pa sa atong kapakyasan
Ang gugma Niya ang maoy nauna
Tahura ang Ginoo
Mag mapainubsanon ka sa kinabuhi mo
Aron makabaton ka'g bahandi
Dungog ug taas nga kinabuhi


Chorus:

Hinunoa igsoon ko
Pinangga ka sa Ginoo
Hinunoa sa makadaghan
Pagbalik Niya abli na ang ganghaan
Ug kay gimahal ka niya
Busa balik na
Ay na pag langaylangay pa


Verse 2:

Busa ayaw'g kumpyansa higala
Sa tanang mga lit-ag nga kanimo molaglag
Kay sa katapusan
Kita hukman Niya
Kung angay ba ta
Sa gingharian Niya


Chorus:

Hinunoa igsoon ko
Pinangga ka sa Ginoo
Hinunoa sa makadaghan
Pagbalik Niya abli na ang ganghaan
Ug kay gimahal ka niya
Busa balik na
Ay na pag langaylangay pa


Tag:

Ug kay gimahal ka Niya
Busa balik na
Busa balik na
Ay na pag langaylangay pa