PASIDUNGGAN KA

Artist: Sangyaw Band

Verse 1:

Gikan Kanimo ang kusog
Gikan Kanimo ang kinabuhi
Alang Kanimo ang tanang pagdayeg


Chorus 1:

Pasidunggan Ka
Himayaon Ka
Sa tanan Mong niluwas
Pasidunggan Ka
Ug halaran Ka
Sa tanan Mong binuhat


Chorus 2:

Igabayaw
Ug ituboy
Ang buhing Mong ngalan
Ug simbahon sa kanunay
Kang pasidunggan
Hangtod sa Imong pagbalik


Verse 1:

Gikan Kanimo ang kusog
Gikan Kanimo ang kinabuhi
Alang Kanimo ang tanang pagdayeg


Chorus 1:

Pasidunggan Ka
Himayaon Ka
Sa tanan Mong niluwas
Pasidunggan Ka
Ug halaran Ka
Sa tanan Mong binuhat


Verse 2:

Para Kanimo ang pagsimba
Para Kanimo ang himaya
Para Kanimo ang pagpasidungog


Chorus 1:

Pasidunggan Ka
Himayaon Ka
Sa tanan Mong niluwas
Pasidunggan Ka
Ug halaran Ka
Sa tanan Mong binuhat


Chorus 2:

Igabayaw
Ug ituboy
Ang buhing Mong ngalan
Ug simbahon sa kanunay
Kang pasidunggan
Hangtod sa Imong pagbalik


Verse 1:

Gikan Kanimo ang kusog
Gikan Kanimo ang kinabuhi
Alang Kanimo ang tanang pagdayeg


Chorus 1:

Pasidunggan Ka
Himayaon Ka
Sa tanan Mong niluwas
Pasidunggan Ka
Ug halaran Ka
Sa tanan Mong binuhat


Chorus 2:

Igabayaw
Ug ituboy
Ang buhing Mong ngalan
Ug simbahon sa kanunay
Kang pasidunggan
Hangtod sa Imong pagbalik


Chorus 1: - (2X)

Pasidunggan Ka
Himayaon Ka
Sa tanan Mong niluwas
Pasidunggan Ka
Ug halaran Ka
Sa tanan Mong binuhat


Chorus 2:

Igabayaw
Ug ituboy
Ang buhing Mong ngalan
Ug simbahon sa kanunay
Kang pasidunggan
Hangtod sa Imong pagbalik


Tag:

Hangtod sa Imong pagbalik
Hangtod sa Imong pagbalik
Hangtod sa Imong pagbalik