PANGAKO

Artist: Singer

Verse 1:

Sa bawat takot at sa aking pangamba
Naghihintay na mangusap Ka
Maniniwala na Ikaw ay nariyan
Ramdam ko ang Iyong pagmamahal


Verse 2:

Sa 'Yong tugon ako'y magtitiwala
Ang dalangin ko'y kalooban Mo
Ang pagsama Mo ang ninanais ko
At kapayapaan sa piling Mo


Chorus 1:

Hesus ang pangako Mo
Ako'y di mag-iisa
Hindi pababayaan at
Di iiwan kailanman
Tapat ang pangako Mo
At di ka nagbabago
Wala ng papantay sa pag-ibig Mo
Panginoon


Verse 3:

Salamat sa biyaya't pagpapala Mo
Ika'y kalakasan at kaagapay ko
Ako'y namamangha sa kabutihan Mo
Walang hanggang papuri alay Sa'yo


Chorus 1:

Hesus ang pangako Mo
Ako'y di mag-iisa
Hindi pababayaan at
Di iiwan kailanman
Tapat ang pangako Mo
At di ka nagbabago
Wala ng papantay sa pag-ibig Mo
Panginoon


Tag:

Panginoon oohh


Bridge 1: - (3X)

Dakilang katapatan Mo
Ay panghahawakan ko
Ika'y tapat sa pangako Mo
Sa pangako Mo


Bridge 2:

Dakilang katapatan Mo
Ay panghahawakan ko
Ika'y tapat...


Chorus 2:

Hesus ang pangako Mo
Ako'y di mag-iisa
Hindi pababayaan at
Di iiwan kailanman
Tapat ang pangako Mo
At di ka nagbabago
Wala ng papantay sa pag-ibig Mo


Chorus 1:

Hesus ang pangako Mo
Ako'y di mag-iisa
Hindi pababayaan at
Di iiwan kailanman
Tapat ang pangako Mo
At di ka nagbabago
Wala ng papantay sa pag-ibig Mo
Panginoon


Tag:

Panginoon oohh