PAGMATA SAYO SA BUNTAG


Pagmata sayo sa buntag
Hesus ikaw naa sa hunahuna
Mao kining tibuok kung lawas
Puno gayud sa paghigugma
Lawas ko himsog kayo
Kasing-kasing malipayon
Ang mga tiil nag tindak-tindak
Sa kalipay’ng hilabihan


Hawak ko nag kiay-kiay
Mga tiil nag cha-cha, cha-cha
Mga kamot nag kaway-kaway
Nagdayeg sa Dios nga malipayon
Naglukso-lukso sa kasadya
Nagsayaw-sayaw, Nagkanta-kanta
Mao kini ang halad ko sa Ginoo