PAGASIMBAHON KA

By: Jerome Suson

Intro:

Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka
Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka


Verse 1:

Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan
Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan


Verse 2:

Ikaw ang Dios nga nagbuhat
Sa tanang may kinabuhi
Aron nga magadayeg sa Imong ngalan


Chorus:

Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka
Dios nga gamhanan, Pagasimbahon Ka
Pagaawitan, Pagaawitan Ka
Dios nga balaan, Pagasimbahon Ka


Verse 1:

Ikaw ang nagbuhat sa kalangitan
Ikaw ang Dios nga nagbuhat sa kalibutan


Verse 2:

Ikaw ang Dios nga nagbuhat
Sa tanang may kinabuhi
Aron nga magadayeg sa Imong ngalan


Chorus:

Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka
Dios nga gamhanan, Pagasimbahon Ka
Pagaawitan, Pagaawitan Ka
Dios nga balaan, Pagasimbahon Ka


Verse 2:

Ikaw ang Dios nga nagbuhat
Sa tanang may kinabuhi
Aron nga magadayeg sa Imong ngalan


Chorus: - (2X)

Pagasimbahon, Pagasimbahon Ka
Dios nga gamhanan, Pagasimbahon Ka
Pagaawitan, Pagaawitan Ka
Dios nga balaan, Pagasimbahon Ka


Tag:

Pagasimbahon Ka