MILAGROSO KA


Verse: - (2X)

Sa Imong mga kamot
Ang kinabuhi itugyan ko
Kay ang hingpit nga kaayuhan
Ikaw man Ginoo
Walay lain nga ngalan
Nga puno sa himaya ug pagkabalaan


Chorus: - (2X)

Milagroso Ka O Dios
Gamhanan Ka Hesus
Ikaw ang bugtong paglaum ning
Kinabuhi ko
Busa itugyan ko ang tanan
Diha Kanimo


Verse:

Sa Imong mga kamot
Ang kinabuhi itugyan ko
Kay ang hingpit nga kaayuhan
Ikaw man Ginoo
Walay lain nga ngalan
Nga puno sa himaya ug pagkabalaan


Chorus: - (2X)

Milagroso Ka O Dios
Gamhanan Ka Hesus
Ikaw ang bugtong paglaum ning
Kinabuhi ko
Busa itugyan ko ang tanan
Diha Kanimo


Bridge:

Sa mga kaaway ko
Ikaw ang makigbatok Ginoo
Ug ang kalinaw muabot kanato
Mao kana ang saad Mo


Chorus: - (2X)

Milagroso Ka O Dios
Gamhanan Ka Hesus
Ikaw ang bugtong paglaum ning
Kinabuhi ko
Busa itugyan ko ang tanan
Diha Kanimo