MANATILI

Artist: Dinjimeel Rye & Larah Claire

Verse 1:

Ikaw lamang Panginoon
Kaagapay saan man naroon


Chorus:

Suliranin man ay dumating
Ikaw lamang oh Dios ang sasambahin
Panginoon ko sa'Yo lamang
Mananatili kailan paman


Verse 2:

Kapahingahan sa'Yo nakamtan
Kapangyarihan Ikaw ang pinagmulan


Chorus: - (3X)

Suliranin man ay dumating
Ikaw lamang oh Dios ang sasambahin
Panginoon ko sa'Yo lamang
Mananatili kailan paman


Tag:

Mananatili kailan paman
Mananatili kailan paman