MAHIGUGMAON NGA HARI

By: Jr Cuyam feat. Grace Antonette Galeon

Verse 1:

Sa pagsubang sa adlaw
Hangtud sa pagsalop niini
Pagadaygon ko Ikaw
Mahigugmaon nga hari


Pre-Chorus 1:

Wa'y makatandi sa paghigugma Mo
Wa'y panahon nga nalimtan Mo ako
Sa tanang adlaw Imo akong gipanalipdan


Chorus:

Gugma Mo wa'y kapareha
Hari nga walay sama
Simbahon ko Ikaw
Karon ug sa tanang adlaw
Walay sukod O Ginoo
Ang Imong pagkamaayo
Simbahon ko Ikaw
Kanimo oh walay makalabaw
Mahigugmaon nga hari


Verse 2:

Nagpalangsang Ka sa krus
Silot nga alang kanako
Nagpakorona'g tunok
Nag-antos, nag sakripisyo


Pre-Chorus 2:

Aron ang sama nako nga makasasala
Makabaton ug kaluwasan ug
Sa wa'y katapusan Imo akong makauban


Chorus:

Gugma Mo wa'y kapareha
Hari nga walay sama
Simbahon ko Ikaw
Karon ug sa tanang adlaw
Walay sukod O Ginoo
Ang Imong pagkamaayo
Simbahon ko Ikaw
Kanimo oh walay makalabaw
Mahigugmaon nga hari


Pre-Chorus 1:

Wa'y makatandi sa paghigugma Mo
Wa'y panahon nga nalimtan Mo ako
Sa tanang adlaw Imo akong gipanalipdan


Chorus 2:

Gugma Mo wa'y kapareha
Hari nga walay sama
Simbahon ko Ikaw
Karon ug sa tanang adlaw
Walay sukod O Ginoo
Ang Imong pagkamaayo
Simbahon ko Ikaw
Walay makalabaw
Gugma Mo wa'y kapareha
Hari nga walay sama
Simbahon ko Ikaw
Karon ug sa tanang adlaw
Walay sukod O Ginoo
Ang Imong pagkamaayo
Simbahon ko Ikaw
Kanimo oh walay makalabaw
Mahigugmaon nga hari
Mahigugmaon nga hari
Mahigugmaon nga hari