MAGHARI

By: Victory Worship

Verse 1:

Sa gitna ng kaguluhan
Ang tinig mo ay hanap
Sa templo Mong banal
May bagong kagalakan


Verse 2:

Ang tanging mananatili
Ay ang Iyong sinabi
Sa kataas-taasan
Ikaw pa rin ang Hari


Chorus 1:

Dakila at kailanma'y
'Di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang 'Yong kaharian
Ang aking adhika
O Diyos dalangin ko'y
Maghari Ka


Verse 1:

Sa gitna ng kaguluhan
Ang tinig mo ay hanap
Sa templo Mong banal
May bagong kagalakan


Verse 2:

Ang tanging mananatili
Ay ang Iyong sinabi
Sa kataas-taasan
Ikaw pa rin ang Hari


Chorus 1:

Dakila at kailanma'y
'Di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang 'Yong kaharian
Ang aking adhika
O Diyos dalangin ko'y
Maghari Ka


Bridge: - (2X)

Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa tulad ng sa langit
Sa 'Yo ang kaharian
Kapangyarihan at kaluwalhatian


Chorus 2:

Dakila at kailanma'y
'Di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang 'Yong kaharian
Ang aking adhika
O Diyos dalangin ko'y
Dakila at kailanma'y
'Di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang 'Yong kaharian
Ang aking adhika
O Diyos dalangin ko'y
Maghari Ka


Chorus 1: - (2X)

Dakila at kailanma'y
'Di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang 'Yong kaharian
Ang aking adhika
O Diyos dalangin ko'y
Maghari Ka


Bridge: - (2X)

Sundin ang loob Mo
Dito sa lupa tulad ng sa langit
Sa 'Yo ang kaharian
Kapangyarihan at kaluwalhatian


Chorus 1:

Dakila at kailanma'y
'Di mahihigitan
Ang ngalan Mo ay kaligtasan ko
Ang 'Yong kaharian
Ang aking adhika
O Diyos dalangin ko'y
Maghari Ka