LUNGSOD NGA BALAAN


Verse 1:

Lungsod nga balaan
Ania ta karon
Sa pagdayeg sa Ginoo
Ang atong kaluwasan


Chorus:

Parianong lungsod
Harianong lungsod
Awit pasalamat
Tubuok nasud


Verse 2:

Lungsod nga palaran
Ania ta karon
Sa pag-awit sa himaya
Sa gugma ug paglaum


Chorus:

Parianong lungsod
Harianong lungsod
Awit pasalamat
Tubuok nasud


Verse 3:

Lungsod nga pinili
Ania ta karon
Pagsaulog sa kahamili
Sa atong kinabuhi


Chorus:

Parianong lungsod
Harianong lungsod
Awit pasalamat
Tubuok nasud