LILIM

By: The Asidors

Verse 1:

Panginoon, ang nais ko
Kagandahan Mo ay pagmasdan
Ang pag-ibig Mo, sa 'ki'y tugon
Kailanma'y 'di pababayaan
Sa 'Yo lamang matatagpuan
Sa 'Yo lamang


Chorus 1:

Mananatili sa Iyong lilim
Sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim


Verse 2:

Panginoon, ang ngalan Mo
Ay kalinga at sandigan ko
Di magbabago, pangako Mo
Salita Mo'y panghahawakan
Sa 'Yo lamang matatagpuan
Sa 'Yo lamang


Chorus 1: - (2X)

Mananatili sa Iyong lilim
Sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim


Bridge 1:

Ang papuri ko ay tanging sa 'Yo
Sa 'Yo lamang inialay
O Panginoon ang puso ko'y
Sa 'Yo magpakailanman


Bridge 2: - (2X)

Ang pagpuri ko tanging sa 'Yo
Sa 'Yo lamang inialay
Panginoon ang puso ko
Sa 'Yo magpakailanman


Chorus 2:

Mananatili sa Iyong lilim
At Sasambahin Ka sa dakong lihim
Mananatili sa Iyong lilim
Nang masumpungan Ka sa dakong lihim