KUMUSTA PAGAKSA

Artist: Victory Band

Verse 1:

Pagkaanindot ning adlawa
Kamalipayon nga naghiusa
Mga anak sa Dios nagakasadya
Kamalipayon sa Imong panagway
Kamasanagon gayud sa kanunay
Ang himaya gayud sa Dios magalipay


Chorus:

O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong mingawa
Sa kadugay sa panahon
Nga wala ta nagkakita
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong lipaya
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo


Verse 2:

Pagkaanindot ning adlawa
Kamalipayon nga naghiusa
Mga anak sa Dios nagakasadya
Kamalipayon sa Imong panagway
Kamasanagon gayud sa kanunay
Ang himaya gayud sa Dios magalipay


Chorus:

O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong mingawa
Sa kadugay sa panahon
Nga wala ta nagkakita
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong lipaya
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo


Chorus: - (2X)

O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong mingawa
Sa kadugay sa panahon
Nga wala ta nagkakita
O kumusta pagaksa ko higala
Kay labihan gayud nakong lipaya
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo


Tag:

Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo
Usa ra gyud kita sa lawas ni Kristo