KATAPUSANG DIHUG

By: Rhema Band

Verse:

Ablihi ang tamboanan
Sa kalangitan karon
Ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo
Sa balaang Espiritu
Nga daw ulan Ginoo


Pre-Chorus:

Dugmoka kining kasingkasing ko
Padilaaba sa kalayo Mo
Ug ning katapusang mga adlaw
Lig-ona ako


Chorus:

Ginoo, Ginoo
Ipakunsad kanako ang Imong gahum
Ginoo, Ginoo
Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako


Verse:

Ablihi ang tamboanan
Sa kalangitan karon
Ug sugdi pagpabuhagay ang kalayo
Sa balaang Espiritu
Nga daw ulan Ginoo


Pre-Chorus:

Dugmoka kining kasingkasing ko
Padilaaba sa kalayo Mo
Ug ning katapusang mga adlaw
Lig-ona ako


Chorus:

Ginoo, Ginoo
Ipakunsad kanako ang Imong gahum
Ginoo, Ginoo
Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako


Bridge: - (6X)

Putli-a ako
Hugasi Ginoo
Mao kini ang hilak sa sulod
Ning kasingkasing ko


Chorus: - (2X)

Ginoo, Ginoo
Ipakunsad kanako ang Imong gahum
Ginoo, Ginoo
Iyabo ang katapusang dihug Mo
Ani-a ako


Tag:

Ani-a ako