KARAPAT-DAPAT KA


Verse:

Wala akong ibang itataas
Kung hindi Ikaw Panginoon
Wala akong ibang sasambahin
Ng oras ko at panahon


Pre-Chorus:

Dahil Ikaw ang nagbigay
Sa amin ng walang hanggang buhay


Chorus 1:

Karapat-dapat Ka
Sa aming pagsamba
Sa kapangyarihan Mo
Kami ngayo'y namamangha
At ang lahat ay luluhod
Sa pangalan ni Hesus
Dahil Ikaw ay Diyos
Karapat-dapat
Karapat-dapat Ka


Bridge:

Na maging Panginoon
Sa lahat ng panahon
Sa dalangin namin ay tumutugon


Chorus 1:

Karapat-dapat Ka
Sa aming pagsamba
Sa kapangyarihan Mo
Kami ngayo'y namamangha
At ang lahat ay luluhod
Sa pangalan ni Hesus
Dahil Ikaw ay Diyos
Karapat-dapat
Karapat-dapat Ka


Chorus 2:

Karapat-dapat Ka
Sa kapangyarihan Mo
Kami ngayo'y namamangha
At ang lahat ay luluhod
Sa pangalan ni Hesus
Dahil Ikaw ay Diyos
Karapat-dapat
Karapat-dapat Ka
Sa kapangyarihan Mo
Kami ngayo'y namamangha
At ang lahat ay luluhod
Sa pangalan ni Hesus
Dahil Ikaw ay Diyos
Karapat-dapat
Karapat-dapat Ka