IWAG SA DALAN KO

By: Kuya Derio

Verse 1:

Nadakin-as ako
Kay danglog ang kalibutan
Gibangon Mo ako
Gigakos ug gihagkan
Ikaw diay ang tubag
Sa akong mga kalibog
Ikaw diay ang iwag
Sa mangitngit kong palibot
O Hesus


Verse 2:

Nadakin-as ako
Ikaduha nga higayon
Gibangon Mo ako
Sama sa gihapon
Ikaw lagi ang tubag
Sa akong mga kalibog
Ikaw gayud ang iwag
Sa mangitngit kong palibot


Chorus 1:

O Hesus, O Hesus
Ikaw diay ang tubag
O Hesus, O Hesus
Ikaw gayud ang iwag
Sa dalan ko
Sa dalan ko nga mangitngit
Dulom ang gidulngan
Dag-om ang kalangitan
Ug lubog ang unahan
Apan wala ako mahadlok
Wala ako malisang
Kay ikaw akong kauban


Chorus 2:

O Hesus, O Hesus
Ikaw diay ang tubag
O Hesus, O Hesus
Ikaw gayud ang iwag
Sa dalan ko
Sa dalan ko nga mangitngit
Dulom ang gidulngan
Dag-om ang kalangitan
Ug lubog ang unahan
Apan wala ako mahadlok
Wala ako malisang
Kay ikaw akong kauban
O Hesus


Verse 3:

Nadakin-as ako
Makadaghan nga higayon
Gibangon Mo ako
Sama sa gihapon
O Hesus