IMO LANG

Artist: Influence Worship

Verse 1:

Dili ko maasoy
Sulod ning dughan ko
Ang kadako sa gugma Mo
Tanang kalapasan
Imong gipasaylo
Oh Dios, Ikaw ang kaluwasan ko


Chorus 1:

Imo ang
Langit ug yuta
Bisan pa'ng kawanangan
Imong tanan
Imo ang
Tanang kadungganan
Pasidungog ug pagdayeg
Paghimaya, Pag-awit


Verse 2:

Sulod ning dughan ko
Pag-paubos ug pagsalig
Ang kaugmaon ko Kanimo lang
Ang tanan


Chorus 1: - (2X)

Imo ang
Langit ug yuta
Bisan pa'ng kawanangan
Imong tanan
Imo ang
Tanang kadungganan
Pasidungog ug pagdayeg
Paghimaya, Pag-awit


Bridge: - (4X)

Imo lang, Imo lang
Imo lang, Imo lang


Chorus 1:

Imo ang
Langit ug yuta
Bisan pa'ng kawanangan
Imong tanan
Imo ang
Tanang kadungganan
Pasidungog ug pagdayeg
Paghimaya, Pag-awit


Chorus 2:

Imo lang
Akong kinabuhi
Kalag, Kusog ug pagbati
Ang kaalam, Bahandi
Ikaw lang
Ang bugtong tinubdan
Sa tanan kong naangkon
Ikaw himayaon