Huwag Mo Sanang Isipin

Artist: Francis Ryan Coronel

Huwag mo sanang isipin
Hindi kita natatanaw
Huwag mo sanang isipin
Iniwanan na kita


Lagi kang nakikita
Sa paglipas ng araw
At aking nalalaman
Ang iyong pagdurusa


Huwag mo sanang isipin
Hindi kita naririnig
Ang iyong dalamhati
Ang iyong mga daing


Di mo ba nalalaman
Na kita'y iniibig
Bawat patak ng iyong luha
Ay aking nababatid


Huwag mo sanang isipin
Nalimutan na kita
Dahil ang iyong pangalan
Sa palad Ko'y sinulat na


At kung Ako'y kailangan
Kung Ako'y hinahanap
Tumawag ka't manalangin
At ako'y mangungusap


Huwag sanang isipin
Hindi kita pinapansin
Huwag mong kalilimutan
Ang inalay Ko sa'yo


Kahit ang Aking buhay
Ay Aking inihain
Tulad ng ginawa Ko
Sa krus para sa'yo


At kung Ako'y kailangan
Kung Ako'y hinahanap
Tumawag ka't manalangin
At ako'y mangungusap


Huwag sanang isipin
Hindi kita pinapansin
Huwag mong kalilimutan
Ang inalay Ko sa'yo


Kahit ang Aking buhay
Ay Aking inihain
Katulad ng ginawa Ko
Sa krus para sa'yo


Huwag mo sanang isipin
Hindi kita minamahal
Ang katotohanan
Kita'y minamahal