HINUMDUMI SI HESUS

Artist: The Vision

Verse 1:

Kitang mga katawhan
Dinhi sa kalibutan
Puno sa mga kasal-anan
Ug dautang binuhatan
Tungod sa atong pagpatuyang
Dinhi sa kalibutan
Musangpot gyud kini
Sa kalaglagan


Chorus:

Hinumdumi si Hesus
Kay nagpalangsang S'ya sa krus
Wala baliha ang kapait
Ug kasakit aron kita malangit


Verse 2:

Busa kahigalaan
Ug mga kaigsoonan
Ayaw kayud usiki
Ang kinabuhi kay hinulman
Kinahanglan ampingan
Kay langit ang padulngan
Ug mupuyo sa kinabuhing
Wa'y katapusan


Chorus:

Hinumdumi si Hesus
Kay nagpalangsang S'ya sa krus
Wala baliha ang kapait
Ug kasakit aron kita malangit


Verse 1:

Kitang mga katawhan
Dinhi sa kalibutan
Puno sa mga kasal-anan
Ug dautang binuhatan
Tungod sa atong pagpatuyang
Dinhi sa kalibutan
Musangpot gyud kini
Sa kalaglagan


Chorus: - (2X)

Hinumdumi si Hesus
Kay nagpalangsang S'ya sa krus
Wala baliha ang kapait
Ug kasakit aron kita malangit


Tag:

Malangit