HINIUSANG SIMBAHAN


Verse 1:

Sa atong mga mata atong makita
Ang binhi nga mitubo ug milambo
Lig-on ug tiunay
Kanunay'ng dangpanan
Sa atong hingpit nga kaluwasan


Verse 2:

Sa atong mga dunggan atong mabati
Ang pangaliya sa katawhan nga nagsangpit
Nga giyahan sa katumanan
Sa langitnong gingharian
Uban kang Maria, ang atong Inahan
Maghugpong ug mag-ambahan tang tanan


Chorus 1:

Kay kita hiniusang simbahan
Nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan
Pinaagi sa grasya ni Señor Santo Niño
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Kristohanong katilingban


Verse 3:

Sa atong kasingkasing
Atong mabatyagan
Kristohanong gugma alang sa tanan
Isangyaw ug isaksi sa tibuok kalibutan
Uban sa pag-ampo ni Pedro Calungsod
Maghugpong ug mag-ambahan tang tanan


Chorus 1:

Kay kita hiniusang simbahan
Nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan
Pinaagi sa grasya ni Señor Santo Niño
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Kristohanong katilingban


Bridge:

Dungan ta sa paglakaw
Niining hiniusang panaw
Magkuptanay kitang tanan


Chorus 2:

Kay kita hiniusang simbahan
Nga nagtudlo, nag-alagad, nagbalaan
Tinabangan sa gasa sa Espiritu Santo
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Dios ang atong Amahan
Kay kita usa ka simbahan
Usa ka Kristohanong katilingban
Hiniusang simbahan