HESUS DIYOS KA NG BUHAY KO

By: Leon Patillo

Verse: - (2X)

Lumalapit ako
Magpupuri sa'Yo
Nais kong madama
Ang presensya Mo
Umaawit ako
Magtatapat sa'Yo
Hesus, Diyos Ka ng buhay ko


Chorus:

Aawitin ang pag-ibig Mo
Sasamba sa Espiritu
Sambit nitong labi
Matamis na ngalan Mo
Hesus, Diyos Ka ng buhay ko


Chorus: - (2X)

Aawitin ang pag-ibig Mo
Sasamba sa Espiritu
Sambit nitong labi
Matamis na ngalan Mo
Hesus, Diyos Ka ng buhay ko


Tag:

Hesus, Diyos Ka ng buhay ko
Hesus, Diyos Ka ng buhay ko