HANGTUD MAY KINABUHI

Artist: Victory Band

Verse 1:

Nahimugso ko ning kalibutan
Uban sa dako nga katuyoan
Inig sud-ong ko sa kalangitan
Mga bulan ug kabitoonan
Imong gipahimutang


Verse 2:

Mga pag-antos ning kinabuhi
Imong gipas-an alang kanako
Sa kahugawan Imong gihinloan
Kinabuhi ko karon nahugasan
Sa hamili Mong dugo


Pre-Chorus:

Walay sama Kanimo ka gamhanan
Walay arang makatupong sa gugma Mo
Takus ug angayang pasidunggan Ka


Chorus 1:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko
Ginoo


Verse 1:

Nahimugso ko ning kalibutan
Uban sa dako nga katuyoan
Inig sud-ong ko sa kalangitan
Mga bulan ug kabitoonan
Imong gipahimutang


Verse 2:

Mga pag-antos ning kinabuhi
Imong gipas-an alang kanako
Sa kahugawan Imong gihinloan
Kinabuhi ko karon nahugasan
Sa hamili Mong dugo


Pre-Chorus:

Walay sama Kanimo ka gamhanan
Walay arang makatupong sa gugma Mo
Takus ug angayang pasidunggan Ka


Chorus 2:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko


Chorus 2:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko


Chorus 3:

Hangtud may kinabuhi
Hangtud may kusog
Hangtud may gininhawa
Sa ngabil ko himayaon Ka
Hangtud nia Ka sa kasingkasing ko
Bayawon Ka ug alagaran ko
Ginoo