GIKINAHANGLAN KA

Artist: The Asidors

Verse: - (2X)

Gimingaw ako sa presensya Mo
Balika pagtandog ang kasingkasing ko


Chorus:

Kay Kanimo mabati ko
Ang tinood nga katagbawan
Tinood nga kalipay
Nga gipangandoy ko
Kay Kanimo mabati ko
Ang matam-is Mong paghigugma
O Hesus gikinahanglan Ka


Verse:

Gimingaw ako sa presensya Mo
Balika pagtandog ang kasingkasing ko


Chorus:

Kay Kanimo mabati ko
Ang tinood nga katagbawan
Tinood nga kalipay
Nga gipangandoy ko
Kay Kanimo mabati ko
Ang matam-is Mong paghigugma
O Hesus gikinahanglan Ka


Bridge:

Gimingaw ako sa presensya Mo
Balika pagtandog ang kasingkasing ko
Gimingaw ako sa presensya Mo
Balika pagtandog ang kasingkasing ko
O Hesus gikinahanglan Ka


Chorus:

Kay Kanimo mabati ko
Ang tinood nga katagbawan
Tinood nga kalipay
Nga gipangandoy ko
Kay Kanimo mabati ko
Ang matam-is Mong paghigugma
O Hesus gikinahanglan Ka


Tag:

O Hesus
O Hesus
Akong Dios
Gikinahanglan Ka