GAWASNON KO

Artist: Rhema Band

Verse: - (2X)

Gawasnon Ko
Nga mosimba
Sa ngalan Mo
Hesu Kristo


Pre-Chorus:

Sa kadagaya ug kawalad-on
Sa kalipay man ug kasakit
Walay paglubad ang akong pagsinggit


Chorus:

Gawasnon
Molukso ko
Kay ako malipayon
Gawasnon
Mosinggit ko
Kay ako madaugon
Singgit sa kagawasan
Singgit sa kadaugan


Verse: - (2X)

Gawasnon Ko
Nga mosimba
Sa ngalan Mo
Hesu Kristo


Pre-Chorus:

Sa kadagaya ug kawalad-on
Sa kalipay man ug kasakit
Walay paglubad ang akong pagsinggit


Chorus: - (2X)

Gawasnon
Molukso ko
Kay ako malipayon
Gawasnon
Mosinggit ko
Kay ako madaugon
Singgit sa kagawasan
Singgit sa kadaugan


Chorus: - (2X)

Gawasnon
Molukso ko
Kay ako malipayon
Gawasnon
Mosinggit ko
Kay ako madaugon
Singgit sa kagawasan
Singgit sa kadaugan


Tag: - (2X)

Singgit sa kagawasan
Singgit sa kadaugan