DYUTAY NGA MGA SAGBOT

Artist: She

Verse 1:

Sa panahon nawad-an
Ako sa paglaum
Naghunahuna wa'y
Dios nagtagad
Apan Siya mihunghong
Ako di malimot
Gilantaw ganing
Dyutay nga sagbot


Chorus:

Ang dyutay nga
Mga sagbot
Ang dyutay nga
Mga sagbot
Bisan sa dyutay
Nga sagbot
Ang Dios
Dili malimot
Bisan kanunay
Gitumban
Sa daplin sa
Mga dalan
Apan Iyang gipatubo
Daw unsa pa nato


Verse 2:

Ako karon naghangyo
Sa atong manluluwas
Sa pagluwas daghang
Mga kalag
Bisan daw wa'y tubag Niya
Apan Siya nag-uban
Nasayod Siya sa mga Handum ta


Chorus:

Ang dyutay nga
Mga sagbot
Ang dyutay nga
Mga sagbot
Bisan sa dyutay
Nga sagbot
Ang Dios
Dili malimot
Bisan kanunay
Gitumban
Sa daplin sa
Mga dalan
Apan Iyang gipatubo
Daw unsa pa nato


Bridge:

Maoy mga tinguha
Sa kasingkasing ko
Kanunay maanaa
Kaniya
Kung ang mga kalanggaman
Ginapakaon Niya
Daw unsa pa
Kung mag-alagad ta


Chorus: - (2X)

Ang dyutay nga
Mga sagbot
Ang dyutay nga
Mga sagbot
Bisan sa dyutay
Nga sagbot
Ang Dios
Dili malimot
Bisan kanunay
Gitumban
Sa daplin sa
Mga dalan
Apan Iyang gipatubo
Daw unsa pa nato


Tag:

Apan Iyang gipatubo
Daw unsa pa nato