DYUTAY LANG KINI

By: Nereo Angub

Verse 1:

Kanimo ihalad ko karon Ginoo
Ug naglaum ako'ng
Kini makapahimuot Kanimo


Chorus:

Dyutay lang kining
Ihalad ko karon
Apan kinasingkasing


Verse 2:

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang
Abot sa yutang Imong gipatikad


Chorus:

Dyutay lang kining
Ihalad ko karon
Apan kinasingkasing


Bridge:

Kanimo ihalad ko usab karon
Ang mga grasya
Nga gikan sa Imong kaayo
Lakip na kining kinabuhi ko


Verse 2:

Dawata kining akong ihalad Ginoo
Mga bungang
Abot sa yutang Imong gipatikad


Chorus: - (2X)

Dyutay lang kining
Ihalad ko karon
Apan kinasingkasing