DUYANA AKO

Artist: Jerome Suson

Verse:

Ginoo Ikaw gihigugma
Nanunayng gipangita
Niining dughan ko
Ginoo gikinahanglan ko
Matam-is Mong presensya
Karon panauga


Chorus:

Duyana ako
Sa Imong paggakos
Dal-a ko sa dapit diin tua Ka
Kay pagkaanindot Ginoo
Kung kauban Ka
May katagbawan
Labaw sa tanan
Hingpit nga kalipay
Matagamtaman


Verse:

Ginoo Ikaw gihigugma
Nanunayng gipangita
Niining dughan ko
Ginoo gikinahanglan ko
Matam-is Mong presensya
Karon panauga


Chorus: - (2X)

Duyana ako
Sa Imong paggakos
Dal-a ko sa dapit diin tua Ka
Kay pagkaanindot Ginoo
Kung kauban Ka
May katagbawan
Labaw sa tanan
Hingpit nga kalipay
Matagamtaman


Tag:

May katagbawan
Labaw sa tanan
Hingpit nga kalipay
Matagamtaman