DIYOS NG KAPARAANAN

By: PSKW

Verse 1: - (2X)

Narito Ka
Sa kalagitnaan
Sinasamba, Sinasamba
Narito Ka
Presensya'y nadarama
Sinasamba, Ikaw Ama


Chorus:

Diyos ng kaparaanan
Diyos ng milagro
Tagapag-ingat
Ng mga pangako
O Diyos ilaw ng mundo
Diyos ng kaparaanan
Diyos ng milagro
Tagapag-ingat
Ng mga pangako
O Diyos walang katulad Mo


Verse 2:

Narito Ka
Sa aming mga puso
Binabago mo
Ang buhay ko
Narito Ka
Sa aming mga puso
Kagalingan ko'y mula sa'Yo


Chorus:

Diyos ng kaparaanan
Diyos ng milagro
Tagapag-ingat
Ng mga pangako
O Diyos ilaw ng mundo
Diyos ng kaparaanan
Diyos ng milagro
Tagapag-ingat
Ng mga pangako
O Diyos walang katulad Mo


Tag:

Walang katulad Mo
Walang katulad Mo
Walang katulad Mo
Walang katulad Mo


Bridge: - (3X)

Di ko man makita
Ika'y kumikilos
Di ko man madama
Ika'y kumikilos
Kailanma'y
Hindi Ka hihinto
Kailanma'y
Hindi Ka susuko


Chorus: - (2X)

Diyos ng kaparaanan
Diyos ng milagro
Tagapag-ingat
Ng mga pangako
O Diyos ilaw ng mundo
Diyos ng kaparaanan
Diyos ng milagro
Tagapag-ingat
Ng mga pangako
O Diyos walang katulad Mo


Tag: - (2X)

Walang katulad Mo
Walang katulad Mo
Walang katulad Mo
Walang katulad Mo