DIOS UG HARI

Artist: Augmented 7th

Verse 1:

Kanimo lamang ako magasimba
Kanimo lamang ako magadayeg
Takos Ka'g angayan
Labaw sa tanang butang
Dios ug hari ko


Verse 2:

Kanimo lamang ako magaluhod
Kanimo lamang ako magasunod
Angayan Kang pasidunggan
Takos Kang alagaran
Dios ug hari ko


Chorus 1:

Isangyaw ko Imong pagkagamhanan
Sa tibuok kalibutan
Imantala ko ang Imong grasya
Imong kaluoy ug gugma
Walay makalabaw sa Imong kamaayo
Sa kinabuhi ko
Angayan Kang pasidunggan
Dios ug hari ko


Verse 3:

Kanimo lamang kami magasimba
Kanimo lamang kami magadayeg
Takos Ka'g angayan
Labaw sa tanang butang
Dios ug hari ko


Verse 4:

Kanimo lamang kami magaluhod
Kanimo lamang kami magasunod
Angayan Kang pasidunggan
Takos Kang alagaran
Dios ug hari ko


Chorus 1:

Isangyaw ko Imong pagkagamhanan
Sa tibuok kalibutan
Imantala ko ang Imong grasya
Imong kaluoy ug gugma
Walay makalabaw sa Imong kamaayo
Sa kinabuhi ko
Angayan Kang pasidunggan
Dios ug hari ko


Chorus 2:

Isangyaw ko Imong pagkagamhanan
Sa tibuok kalibutan
Imantala ko ang Imong grasya
Imong kaluoy ug gugma
Walay makalabaw sa Imong kamaayo
Sa kinabuhi ko
Angayan Kang pasidunggan
Dios isangyaw ko
Sa tibuok kalibutan
Imantala ko ang Imong grasya
Imong kaluoy ug gugma
Walay makalabaw sa Imong kamaayo
Sa kinabuhi ko
Angayan Kang pasidunggan
Ikaw ang labing gamhanan
Dios ug hari ko