DILI KABAYRAN

Artist: Solomon Mahinay

Verse 1:

Pasalamatan ko karon ang Ginoo
Sa mga katuigan nga naangkon ko
Bisan pa sa akong mga kasakitan
Giatiman N'ya ako ug giampingan


Chorus:

Unsa man ang ibalos ko sa Dios
Sa mga kaayohan nga naangkon ko
Dili kabayran sa salapi ni bulawan
Ang kinabuhi ko ihalad ko Kanimo


Verse 2:

Nag-anam na unta ako'g kahulog
Apan gisapnay mo ako Oh Ginoo
Pinaagi sa gugma Mo nga way paglubad
Sa kagul-anan ko gilipay Mo ako


Chorus:

Unsa man ang ibalos ko sa Dios
Sa mga kaayohan nga naangkon ko
Dili kabayran sa salapi ni bulawan
Ang kinabuhi ko ihalad ko Kanimo


Verse 3:

Sa panahon nga ako namalandong
Sa nabilin nga kinabuhi ko karon
Ihalad ko na kini sa Ginoo
Ug bisan pang mga butang nga naangkon ko


Chorus:

Unsa man ang ibalos ko sa Dios
Sa mga kaayohan nga naangkon ko
Dili kabayran sa salapi ni bulawan
Ang kinabuhi ko ihalad ko Kanimo


Tag:

Dili kabayran sa salapi ni bulawan
Ang kinabuhi ko ihalad ko Kanimo
Ang kinabuhi ko ihalad ko Kanimo