DIHOG (Tungod Sa Dihog Mo)


Verse: - (2X)

Bubu-i ko sa dihog Mo Ginoo
Sa panahon nga gamiton Mo ako
Ikaw lamang O Dios
Ang gikinahanglan ko
Kung wala Ka, wala gayud ako


Chorus: - (2X)

Tungod sa dihog Mo
Nakadaug ako
Tungod sa dihog Mo
Nakalabang ako
Tungod sa dihog Mo
Nagmalampuson ako
Bubui ko sa dihog Mo Ginoo


Chorus: - (2X)

Tungod sa dihog Mo
Nakadaug ako
Tungod sa dihog Mo
Nakalabang ako
Tungod sa dihog Mo
Nagmalampuson ako
Bubui ko sa dihog Mo Ginoo


Tag:

Bubui ko sa dihog Mo Ginoo
Bubui ko sa dihog Mo Ginoo