DALAYGON KA

By: Jr Cuyam feat. Grace Galeon and KRAYON

Chorus:

Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka


Verse 1:

Tanang may kinabuhi
Tanang may gininhawa
Nagadayeg Kanimo
O Hesu Kristo
Tanang naa kanako
Kalag, lawas ug ispiritu
Nagasimba Kanimo
O Ginoo
Gamahanan Ka, labaw Ka sa tanan
Bayawon ang Imong ngalan


Chorus:

Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka


Verse 2:

Sa langit ug sa yuta
Ikaw ang Dios nga nagmugna
Tag-iya Ka sa tanan
Dios nga gamhanan
Ug ang tanang naa kanako
Kalag, lawas ug ispiritu
Dili mapugngan sa pagdayeg Kanimo
Gamhanan Ka, labaw Ka sa tanan
Bayawon ang Imong ngalan


Chorus:

Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka


Bridge:

Dios sa sinugdan ug sa kahangturan
Sa mga pagdayeg Ikaw ang angayan
Ikaw ang Dios sa sinugdan ug sa kahangturan
Ang tanan maga-awit
Hallelujah, hallelujah


Chorus:

Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Ooh who-a ooh oh who-a
Whoa oh oh whoa
Dalaygon Ka, dalaygon Ka


Verse 3:

Tanang may kinabuhi
Tanang may gininhawa
Nagadayeg Kanimo
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Sa langit ug sa yuta
Ikaw ang Dios nga nagmugna
Tag-iya Ka sa tanan
Dalaygon Ka, dalaygon Ka


Tag:

Dalaygon Ka
Dalaygon Ka, dalaygon Ka
Dalaygon, dalaygon, dalaygon
Dalaygon Ka
Dalaygon Ka, dalaygon Ka