COME HOLY SPIRIT I NEED YOU


Come Holy Spirit I need You
Come Holy Spirit I pray
Come in Your strength and Your power
Come in Your own special way


Kunsad Espiritu Santo
Kunsad nag-ampo ako
Kunsad Langitnong Kalayo
Inita kining dughan ko