BISAN ASA KO MOADTO

By: Jerome Suson

Verse:

Walay nalilong Kanimo
Walay natago Kanimo
Kay bisan gihuna-huna ko palang
Nasayran Mo nang daan
Kay wala pa ako matawo
Gisusi Mo na ang kinabuhi ko
Walay higayon nga mibulag kanako
Ang Imong mga mata


Chorus:

Bisan asa ko moadto
Ikaw mag-uban kanako
Bisan asa ko motago
Ikaw magsunod kanako
Wala akoy mabuhat
Nga dili Mo makita akong Dios


Verse:

Walay nalilong Kanimo
Walay natago Kanimo
Kay bisan gihuna-huna ko palang
Nasayran Mo nang daan
Kay wala pa ako matawo
Gisusi Mo na ang kinabuhi ko
Walay higayon nga mibulag kanako
Ang Imong mga mata


Chorus:

Bisan asa ko moadto
Ikaw mag-uban kanako
Bisan asa ko motago
Ikaw magsunod kanako
Wala akoy mabuhat
Nga dili Mo makita akong Dios


Bridge:

Mutago man ako ilalum sa kadagatan
Ug bisan asa pa ning kalibutan
Bisan matabunan sa kangitngit
Ug dili na mosidlak ang adlaw pagbalik
Walay higayon nga gitalikdan mo ako


Chorus:

Bisan asa ko moadto
Ikaw mag-uban kanako
Bisan asa ko motago
Ikaw magsunod kanako
Wala akoy mabuhat
Nga dili Mo makita akong Dios


Bridge:

Mutago man ako ilalum sa kadagatan
Ug bisan asa pa ning kalibutan
Bisan matabunan sa kangitngit
Ug dili na mosidlak ang adlaw pagbalik
Walay higayon nga gitalikdan mo ako


Chorus:

Bisan asa ko moadto
Ikaw mag-uban kanako
Bisan asa ko motago
Ikaw magsunod kanako
Wala akoy mabuhat
Nga dili Mo makita akong Dios