BALIW SA PANGINOON

Artist: Passion Generation Worship Band

Verse: - (2X)

Ipalakpak ang kamay
Ipadyak ang paa
Gumiling-giling
Para Sayo Panginoon
May kasama pang sigaw (wooh)
Umindak-indak
Lahat ay gagawin
Para Sayo Panginoon


Chorus:

Sabihin man nila
Na ako'y baliw
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin
Sabihin man nila
Na ako'y baliw
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin


Verse:

Ipalakpak ang kamay
Ipadyak ang paa
Gumiling-giling
Para Sayo Panginoon
May kasama pang sigaw (wooh)
Umindak-indak
Lahat ay gagawin
Para Sayo Panginoon


Chorus:

Sabihin man nila
Na ako'y baliw
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin
Sabihin man nila
Na ako'y baliw
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin


Verse:

Ipalakpak ang kamay
Ipadyak ang paa
Gumiling-giling
Para Sayo Panginoon
May kasama pang sigaw (wooh)
Umindak-indak
Lahat ay gagawin
Para Sayo Panginoon


Chorus: - (2X)

Sabihin man nila
Na ako'y baliw
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin
Sabihin man nila
Na ako'y baliw
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin


Tag:

Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin
Para lang Sayo Panginoon
Lahat ay gagawin