BAG-OHA GINOO

Artist: Jun Gamboa Band

Verse 1:

Ania ang kasingkasing ko
Ayuha sa kasakit nga gibati ko
Kuhaa ang mga pagdumot
Ablihi sa paghigugma
Nga sama Kanimo


Verse 2:

Ania ang kasingkasing ko
Ayuha sa kasakit nga gibati ko
Kuhaa ang mga pagdumot
Pulihi sa paghigugma
Nga sama Kanimo


Chorus:

Bag-oha Ginoo
Nga sama Kanimo
Ang kasingkasing ko
Himaya Mo Kristo
Mudan-ag kanako
Musidlak Ka O Dios
Kanunay sa kinabuhi ko


Verse 2:

Ania ang kasingkasing ko
Ayuha sa kasakit nga gibati ko
Kuhaa ang mga pagdumot
Pulihi sa paghigugma
Nga sama Kanimo


Chorus:

Bag-oha Ginoo
Nga sama Kanimo
Ang kasingkasing ko
Himaya Mo Kristo
Mudan-ag kanako
Musidlak Ka O Dios
Kanunay sa kinabuhi ko


Chorus:

Bag-oha Ginoo
Nga sama Kanimo
Ang kasingkasing ko
Himaya Mo Kristo
Mudan-ag kanako
Musidlak Ka O Dios
Kanunay sa kinabuhi ko