AWITON KO

By: Victory Band

Verse:

Ako nagapangita Mo
Sa katagbawan sa presensya Mo
Ikaw ang gipangandoy ko
Sa kinatibuk-an sa kasingkasing ko


Chorus 1:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo ug kamatuoran


Verse:

Ako nagapangita Mo
Sa katagbawan sa presensya Mo
Ikaw ang gipangandoy ko
Sa kinatibuk-an sa kasingkasing ko


Chorus 1:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo ug kamatuoran


Chorus 2:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo


Chorus 1:

Awiton ko ang gamhanang ngalan Mo
Magasimba ako diha sa truno Mo
Daygon ko ang buhing ngalan Mo
Sa Espiritu Santo ug kamatuoran