ASA NANG PAGSALIG MO

By: Sadrac Sombrio

Verse 1:

Sa dihang ikaw mag-inusara
Mosantop gyud dayon ang kabalaka
Kalimti nalang ang mga suliran
Itugyan sa Dios ang tanan


Verse 2:

Sa dihang ikaw nagmalipayon
Imong magbubuhat daw dili tagdon
Apan sa dihang ang tanan nawala na
Gusto mo nang modayeg Kaniya


Chorus 1:

Asa nang pagsalig mo
Oh asa nang pagtuo mo
Ibaylo mo kaning kalibutan
Asa na ang mga saad mo
Nga ikaw Kaniya mo-unong
Bisan pa ikaw sulayon


Verse 3:

Sa dihang ikaw nagmagul-anon
Ang langit kanimo daw sa motabon
Apan sa dihang
Sa kang Kristo gitugyan mo
Nahanaw ang mga kagul-anan


Chorus 1:

Asa nang pagsalig mo
Oh asa nang pagtuo mo
Ibaylo mo kaning kalibutan
Asa na ang mga saad mo
Nga ikaw Kaniya mo-unong
Bisan pa ikaw sulayon


Chorus 2:

Padayun lang, padayun lang
Ganti ang imo sa unahan
Asa nang pagsalig mo
Oh asa nang pagtuo mo
Ibaylo mo kaning kalibutan
Asa na ang mga saad mo
Nga ikaw Kaniya mo-unong
Bisan pa ikaw sulayon
Bisan pa ikaw sulayon
Bisan pa ikaw sulayon