ANG PANGINOON ANG AKING PASTOL


Chorus:

Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos
Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos


Verse 1:

Handog N'yang himlaya'y sariwang pastulan
Ang pahingahan ko'y payapang batisan
Hatid sa kaluluwa ay kaginhawahan
Sa tumpak na landas Siya ang patnubay


Chorus:

Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos
Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos


Verse 2:

Madilim na lambak man ang tatahakin ko
Wala akong sindak Siya'y kasama ko
ang hawak N'yang tungkod ang siyang gabay ko
Tangan N'yang pamalo't siglat tanggulan ko


Chorus:

Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos
Ang Panginoon ang aking pastol
Pinagiginhawa akong lubos