ANG ANGAYANG SIMBAHON KO


Verse 1:

Walay makatandi
Sa pagkamaayo Mo
Ug dili masukod
Kadako sa gugma Mo


Verse 2:

Walay katapusan
Ang pagkagamhanan Mo
Ikaw lang gyud O Dios
Angayang simbahon ko


Chorus 1:

Walay katapusan
Nga pagpasalamat
Ikaw alagaran
Hangtud sa kahangturan
Ang grasya Mo
Ug sa gugma Mo
Ug sa pagkagamhanan Mo
Angayang simbahon ko


Verse 1:

Walay makatandi
Sa pagkamaayo Mo
Ug dili masukod
Kadako sa gugma Mo


Verse 2:

Walay katapusan
Ang pagkagamhanan Mo
Ikaw lang gyud O Dios
Angayang simbahon ko


Chorus 1:

Walay katapusan
Nga pagpasalamat
Ikaw alagaran
Hangtud sa kahangturan
Ang grasya Mo
Ug sa gugma Mo
Ug sa pagkagamhanan Mo
Angayang simbahon ko


Chorus 2: - (2X)

Walay katapusan
Nga pagpasalamat
Ikaw alagaran
Hangtud sa kahangturan
Ang grasya Mo
Ug sa gugma Mo
Ug sa pagkagamhanan Mo
Ang angayang simbahon ko


Tag:

Ang angayang simbahon ko
Ang angayang simbahon ko