ALELUYA (Ang Ginoo Naghatag Ug Kaluwasan)


Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alelu--u--ya


Ang Ginoo naghatag ug kaluwasan
Dalaygon siya labaw sa tanan


Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alelu--u--ya


Sa kanunay pagdaygon ang Hari ug Dios
Amahan ug Anak ug Espiritu


Aleluya, Aleluya, Aleluya, Aleluya, Alelu--u--ya