AAWITAN KA NG ALELUYA


Verse: - (2X)

Ikaw ang kagalakan ko
Panginoon Ikaw
Ang kalakasan ko
Kaluwalhatian Mo'y
Laging kasama ko
Salamat sa Iyong Espiritu


Chorus:

Aawitan Ka ng aleluya
Panginoon Ika'y sinasamba
Itataas aking kamay
Yuyuko sa Iyo
Yuyuko sa Iyong kapangyarihan


Verse:

Ikaw ang kagalakan ko
Panginoon Ikaw
Ang kalakasan ko
Kaluwalhatian Mo'y
Laging kasama ko
Salamat sa Iyong Espiritu


Chorus:

Aawitan Ka ng aleluya
Panginoon Ika'y sinasamba
Itataas aking kamay
Yuyuko sa Iyo
Yuyuko sa Iyong kapangyarihan


Chorus:

Aawitan Ka ng aleluya
Panginoon Ika'y sinasamba
Itataas aking kamay
Yuyuko sa Iyo
Yuyuko sa Iyong kapangyarihan


Tag:

Itataas aking kamay
Yuyuko sa Iyo
Yuyuko sa Iyong kapangyarihan