TUNGOD KANATO (NOE)

Category: Mystery Of Faith
Season: Easter Season

Si Kristo namatay tungod kanato…..
Aron kita maluwas siya nabanhaw
Si Kristo mobalik nganhi
Aron sa paghukom kanato sa kahangturan
Si Kristo mobalik nganhi
Aron sa paghukom kanato sa kahangturan…..