SANCTUS (2nd Mass)

Category: Sanctus
Season: Ordinary (Set A)

Santos, santos, santos nga Ginoo
Dios sa kagahu--man
Puno ang langit ug yuta sa I - mong himaya
Hosa- na sa ka- hi- tas-------an.


Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo
Hosa- na sa kahi- tas------an