DAYGON KA DIOS

Category: Offertory
Season: Easter Season

Daygon ka Dios sa tanang binuhat
Salamat kanimo aniang pan among iha-lad
Abot sa yuta, hinimo sa tawo
Mahimo untang kalan-on sa kinabuhing dayon


Refrain:

Daygon ang Dios, daygon ang Dios
Daygon ang Dios hangtud sa kahangtu-ran
Daygon ang Dios, daygon ang Dios
Daygon ang Dios hangtud sa kahangtu-ran


Daygon ka Dios sa tanang binuhat
Salamat kanimo aniang bino among ihalad
Abot sa yuta, hinimo sa tawo
Mahimo untang ilimnon sa kinabuhing dayon.

(Repeat Refrain)