AGNUS DEI (4th Mass)

Category: Agnus Dei
Season: Ordinary (Set B)

Cordero sa Dios nga nagawa-g- tang
Sa sala sa kalibu-tan, kaloy-i kami.

Cordero sa Dios nga nagawa-g-tang
Sa sala sa kalibu-tan, kaloy-i kami.
Hatagi kami sa kali-------------- naw-----.